> >

profile masztowe

 

Wymiary Długości Gatunki

  Rysunki  profili  masztowych wraz z ich wymiarami

  dostępne  są  w Katalogu nr 3,  który umieszczony

  jest w zakładce  "DO POBRANIA"

   od 2700 mm
  do 12000 mm
PA38 (6060)

 
kalkulator

Wybierz profil

Wybierz materiał

Podaj wymiary w milimetrach

Waga w KG