> >

stopy łożyskowe

 

Oferujemy  spoiwa łożyskowe  na  bazie ołowiu  i  cyny,  wykonywane wg norm PN-82/H-87111,

BN-75/08871 oraz normy PN-ISO 4381 i PN-ISO 4381/Ak w następujących gatunkach:

 

                                 Ł83     Ł89     Ł80S     Ł16     Ł6     Ł10As     Ł89L

 

Stopy  łożyskowe  stosowane  są  do  wylewania panewek łożysk ślizgowych, wykorzystywanych

w wysokoobrotowych silnikach m.in. młynów, turbin, walcarek, sprężarek, wagonów kolejowych,

a także do wykładania powierzchni ślizgowych róznych elementów mechanicznych.

 

W  uzgodnieniu  z  Klientami  oferujemy  również  stopy  łożyskowe  o innych - modyfikowanych

składach według  norm  DIN, GOST, ASTM  i  innych.  Realizujemy również zamówienia na stopy

drukarskie.

 

Wszystkie  oferowane  przez  nas  stopy  poddawane  są  standardowej  analizie  i w momencie

sprzedaży posiadają stosowny atest.
kalkulator

Wybierz profil

Wybierz materiał

Podaj wymiary w milimetrach

Waga w KG