> >

zaślepki do profili

 

ZA Ś L E P K I   W E W N Ę T R Z N E   P R O S T O K Ą T N E
Wymiar Kolor

od 25x15 mm do 120x80 mm

 

od 15x15 mm do 120x120 mm

 

czarny / szary

 

 

Z A Ś L E P K I   W E W N Ę T R Z N E   O K R Ą G Ł E
Średnica Kolor
od 15 mm do 100 mm czarny / szary

 

 
kalkulator

Wybierz profil

Wybierz materiał

Podaj wymiary w milimetrach

Waga w KG