Klauzula RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe Elka Sp. z o.o.
 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowo-marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
 
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
 
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.